Polichromie ścienne restaurowane w 1948 r. wg projektu prof. Jerzego Hoppena

IMG 8124  

Przed konserwacją

IMG 8404 ściana pd fragm ściana pn herb Sas ściana pn prezb. strop po kons w 2019 ściana pn frag  

W trakcie konserwacji

prezb. widok od str nawy

Sklepienie po konserwacji