Rama lustra przed konserwacją

 


Rama w trakcie konserwacji

 


Po konserwacji

 


Uzupełnienie ubytków pozłoty w alabastrowej rzeźbie

 


Rama w trakcie konserwacji, stan po usunięciu przemalowań i wypełnieniu ubytków kitami - fragmenty

 

Rama po konserwacji

 

 

Rzeźba Dzieciątko Jezus złocona, polichromowana, autor: nieznany, XVIII w., wysokość rzeźby 60 cm

przed konserwacją kwkpsbimkwrk2